Svenskt patent
Framtidens säkerhetslösning

Digitalt larm- och kommunikationssystem

Vad du får

GPS baserat säkerhetssystem i mobilen

  • Komplett larm- och kommunikationssystem
  • Larma, hantera och förebygg incidenter
  • Kommunicera med text, bild och video
  • Varna människor i din närhet i rätt tid
  • Ta emot, förmedla och åtgärda larm
  • Integrera lokala larmsystem och larmknappar
  • Gemensam lägesbild för alla berörda
  • En lösning, ett pris, lokalt som globalt

Säkerhet och trygghet för företag, organisationer och privatpersoner

Personlig säkerhet för dig, dina vänner och familj