Smart larmsystem med UAN-Safe
Larma, bekräfta och hantera händelser i mobilen

Patenterad larm- och kommunikationslösning

Detta får du alltid med i UAN-Safe

GPS-baserat larmsystem

  • Komplett larmplattform
  • Larma, hantera och förebygg incidenter
  • Kommunicera med text, bild och video
  • Varna människor i din närhet snabbt och enkelt
  • Ta emot, bekräfta och åtgärda larm
  • Integrera lokala larmsystem och larmknappar
  • Snabb gemensam lägesbild för alla berörda
  • En lösning och ett pris, lokalt som globalt

Säkerhet och trygghet för företag, organisationer och kommuner

Personlig säkerhet för dig, dina vänner och din familj