Crowdfunding ska lyfta säkerhetsappen UAN-safe

Intrasenze, som ligger bakom trygg- och säkerhetsappen UAN-safe, inledde den 31 maj en crowdfunding-kampanj på Fundedbyme Crowdfunding Sweden AB. Målsättningen är att Crowdfunding-kampanjen ska tillföra investeringsmedel på minst 750.000 kronor och uppemot 3,75 miljoner kronor.

United Action Network och tillhörande appen UAN-safe är en säkerhetsapp som har utvecklats av Intrasenze de senaste tre åren. I april 2018 släpptes den officiellt på marknaden. Appen ska göra det möjligt för privatpersoner och företag att bygga sociala nätverk, såväl privata som publika och kan även koppla ihop dem med nya eller existerande säkerhets- och larmsystem. Användare kan då bistå med hjälp i nödsituationer eller olyckor var de än är och vilken språk de än talar. Systemet fungerar både lokalt och globalt.

— Vi hoppas att många vill vara med och skapa ett säkrare och tryggare samhälle genom att bli partner och aktieägare i Intrasenze, säger Tony Fahlström, VD för Intrasenze.

— Vår app hjälper företag och privatpersoner att öka deras trygghet och säkerhet. Idén bygger på att dela information i smarta nätverk och kunna kombinera det med traditionell teknisk utrustning. Lösningen är en global larmcentral i molnet. Vi erbjuder alla att kostnadsfritt skapa sin egen lokala lösning och kommunicera med varandra i såväl privata som öppna och publika nätverk beroende på situation, säger Tony Fahlström.

UAN-Safe är i grundutförandet kostnadsfri för användaren men om personen vill ansluta en eller flera enheter (exempelvis larmsensorer eller kameror) tillkommer en månadskostnad på max 99 kronor. Andra säkerhetsbolag kan enkelt komplettera sina befintliga lösningar med appen och därmed förenkla säkerhetsprocessen. All kommunikation på plattformen är dessutom krypterad för största säkerhet.

Kampanjen lanseras nu hos Fundedbyme och är därefter öppen under 45 dagar. Målsättningen att uppnå en insamling om minst 750 000 kronor till högst 3,75 miljoner kronor i investerade medel.

För mer information om Intrasenze crowdfunding se: www.fundedbyme.com/intrasenze

 

https://www.securityworldmarket.com/se/Nyheter/Foretagsnyheter/crowdfunding-ska-lyfta-sakerhetsappen-uan-safe1#.Wyy59y2HJ-V

By |2018-06-22T11:00:11+02:00June 4th, 2018|Uncategorised|0 Comments

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top