Intrasenze har nu förmedlat över en miljon larm via dess säkerhetslösning UAN-Safe som används av kunder inom företag, kommuner och regioner. Lösningen reducerar onödiga larm upp till 90 procent tack vare att användare kan dela på resurser och sensorer i platsknutna sociala nätverk i plattformen, skriva Intrasenze i ett pressmeddelande.

Tony Fahlström, som är vd och grundare av Intrasenze, menar att företagets patenterade tekniska plattform möjliggör snabbare och effektivare förmedling av larmincidenter i sociala nätverk av människor, så kallad United Action Network (UAN).

– Nätverken är ihopkopplade med en egen molnbaserad larmcentral som tillsammans kompletterar eller ersätter traditionella larmcentraler, säger han.

Fahlström menar vidare att UAN-Safe förändrar dagens hantering av larmförmedling då kunderna kommunicerar och delar larm med olika typer av användare som är medlemmar i olika nätverk.

– Genom att automatisera relevant information i realtid till rätt nätverk av användare så kan människor och egendom skyddas i geografiskt avgränsade områden, förklarar han vidare.

Tony Fahlström konstaterar vidare att onödiga larm och falsklarm är vanliga, men men hanteras av kunderna direkt i nätverken vilket över tid minskar antalet falsklarm och onödiga utryckningar.

– UAN-Safe sparar resurser, tid och pengar för våra kunder. Säkerheten och tryggheten ökar i samhället då anslutna väktare och annan personal kan fokusera på riktiga larm och förebyggande åtgärder istället, säger han avslutningsvis.

https://www.securityworldmarket.com/se/Nyheter/Foretagsnyheter/en-miljon-formedlade-larm-via-uan-safe