1. SKAPA KONTO

För att kunna använda UAN SAFE behöver du inte skapa ett konto för att se publika händelser och den publika feeden.

För att kunna starta egna nätverk, behöver du skapa ett konto. Ansök till nätverk eller använd inställningar.

För att skapa ett konto behöver du bara använda en e-postadress.

När du laddar hem UAN SAFE kommer du tilldelas ett tillfälligt användarnamn och lösenord.
Vi rekommenderar att du byter dessa till personligt användarnamn och lösenord.
Vi har kryptering för lösenordsskydd vilket gör att du alltid kan känna dig trygg med att ditt lösenord aldrig hamnar i orätta händer.
Om du glömt Ditt lösenord kan Du begära att få ett mail om att ställa in nytt lösenord
Gå till Inställningar i appen och skriv in det gamla följt av Ditt nya lösenord och spara.
För att skapa och aktivera ett konto behöver vi vara säker på att Du är Du. Det är anledningen till att vi ber dig bekräfta din e-postadress är för att säkerställa att ingen annan än du har skapat kontot.

2. PERSONLIG FEED

Allt som händer i Dina nätverk och som berör Dig samlas i Din egen Feed. Där bara Du ser vad som berör Dig. Du kan också välja att följa publika händelser som då fortsättningsvis hamnar i Din Feed oavsett vart Du befinner Dig.
Du ser allt från Dina nätverk och Dina egna meddelanden samt allt Du väljer att följa.
Du ser inte det som finns utanför Dina nätverk. Allt som Du inte ser i Din Feed är sådant som är geotaggade publika händelser. Bara om Du väljer att följa en geotaggad publik händelse kommer det upp i Din Feed.
Du kan scrolla efter händelser som alltid visar senaste först.
En händelse finns kvar så länge som inte den som skapat händelsen väljer att ta bort den eller om den blir bortröstad via Rating funktionen (minst 60 % lägsta 10 personer kan alltid automatiskt ta bort en händelse).
Genom att svara att Du bekräftar en händelse får avsändaren meddelande att Du mottagit händelsen.
Det är bara avsändaren som ser vilka som svarat och vilka som inte svarat.
Ingen kan se Din position om Du själv inte skapat en händelse eller ett meddelande.
Ja, genom att trycka X på min position, visas inte Din position.
Nej, Du kan bara vara anonym när Du skriver en kommentar, men systemet känner av att det är Du som gjort kommentaren så Din rating följer Dig som användare oavsett om Du väljer att vara anonym för andra användare.
Det innebär att Du flyttar över allt som händer till Din Feed så oavsett vart Du befinner Dig får Du alla händelser och kommentarer och kan delta i händelsen. Om Du väljer att sluta följa händelsen försvinner den från Din Feed. Du kan alltid leta upp händelsen i kartvyn och börja följa den igen.
När Du vill vara säker på att Du alltid har den tillgänglig i Din Feed oavsett Din geografiska position kan Du följa en händelse. Om Du tex tillfälligt befinner Dig på en publik plats och det sker någonting som Du vill följa kan Du enkelt välja att följa just den händelsen. Då spelar det ingen roll vart Du befinner Dig utan allt hamnar i Din Feed ända tills Du slutar att följa händelsen.
Ja. Du kan klicka på sluta följa och händelsen kommer sluta visas i ditt personliga flöde.
Du hittar den genom att söka i karvyn och klicka på den händelse Du vill följa igen.

3. PUBLIK FEED

Publik Feed är alla händelser i min närhet inom 10 km där jag befinner mig just nu. Det är händelser som skapas utanför mina egna nätverk.
Du ser allting som är utanför Dina nätverk inom 10 km från Din aktuella position.
Allt som händer inom nätverken syns inte i publika Feeden.
Genom Din telefons position vet systemet att vart Du befinner Dig i förhållande till andra publika händelser. Det är bara vid en händelse som systemet förstår att Du ska få händelsen i publik Feed.
Ja, genom kartvyn kan Du geografiskt söka efter händelser och öppna samt publika nätverk överallt.
Den finns kvar ända tills den som skapat händelsen tar bort den eller att andra användare Ratar bort den om de finner den olämplig på något sätt.
Genom att skriva en kommentar svarar du på en händelse. Du kan välja att vara anonym.
Endast de som följer händelsen eller de i radien kan se dina kommentarer.
Ingen ser Din position när Du svarar och skriver en kommentar.
Ja, Du kan alltid välja att skriva en kommentar anonymt, men de som Ratar Din kommentar kommer alltid att följa Dig. Systemet känner av att det är Du även om andra användare inte kan se Ditt användarnamn.
Det innebär att Du flyttar med allt till Din Feed. Ingen ser eller vet om att Du följer en händelse.
När Du inte befinner Dig inom den lokala radien, 10 km default, från händelsen behöver Du följa händelsen för att se vad som händer. Du lägger då över allt till Din Feed.
Ja, Du kan alltid sluta att följa en händelse, igen ser vilka som följer eller inte följer en händelse.
Du hittar Din i publik Feed genom att söka på kartvyn eller om Du befinner Dig inom 10 km radie från där händelsen inträffade.

4. NÄTVERK

“UAN-användaren kan skapa egna nätverk som han / hon blir ägare till. I UAN finns nätverk på 3 olika nivåer; Privat, öppen eller allmän, all kommunikation är krypterad.

Ägaren till ett nätverk väljer namn, logotyp / bild, geografisk position och nätverksbeskrivning. Ägaren väljer sedan inställningar (beroende på abonnemang) och tilldelar medlemmarnas administratörsbehörighet att bjuda in nya medlemmar och bekräfta medlemskap från nya medlemmar.

Då kan de tilldela administratörsbehörigheter till medlemmar, bjuda in oändligt antal medlemmar, söka medlemskap i andras nätverk och bli inbjudna att delta i andras nätverk.

Alla nätverk är kopplade till ett visst geografiskt läge som ägaren av ett nätverk har valt.”

Ett privat nätverk kan inte sökas någonstans och man kan bara bli medlem genom att bli inbjuden. All kommunikation sker inom nätverket och syns inte för någon utanför nätverket. Sedan är det beroende på vilka regler administratören väljer i respektive nätverk som avgör hur kommunikationen ska fungera.
Ett öppet nätverk är sökbart och man kan bli medlem genom att bli inbjuden eller att man frågar om medlemskap. När man frågar får Administratören Din förfrågan som bekräftar eller nekar Ditt medlemskap. Sedan är det beroende på vilka regler administratören väljer i respektive nätverk som avgör hur kommunikationen ska fungera.
Ett publikt nätverk kan alla som vill bli medlem i utan att man behöver bli bekräftad. I ett publikt nätverk är det som default enkelriktad kommunikation som innebär att det är Administratören som kan skapa meddelande eller en händelse. Sedan är det beroende på vilka regler administratören väljer i respektive nätverk som avgör hur kommunikationen ska fungera.
Den som skapar ett nätverk är alltid ägaren till nätverket. Ägaren väljer namn, plats och loggo samt beskrivning för nätverket. Sedan kan ägaren dela ut administrations behörigheter till medlemmar så de kan bjuda in flera medlemmar och göra allting som ägaren utom att ändra logga, position, namn eller beskrivning.
Nätverksägaren är den enda som kan ändra namn. Information, logga och position för ett nätverk. Genom att besöka nätverket ändrar enkelt all information direkt och sparar det nya.
Nätverksägaren är den enda som kan ändra namn. Information, logga och position för ett nätverk. Genom att besöka nätverket ändrar enkelt all information direkt och sparar det nya.
Besök ett nätverk och gå in på medlemmar. Välj sedan de medlemmar Du vill göra till administratörer genom att klicka på respektive användare så ändras allt direkt. Den som blir administratör får ett mail skickat till sig med informationen.
Nätverksägaren kan ta bort ett nätverk. Ingen information sparas om nätverket.
Om du vill tillfälligt stänga ett nätverk och behålla alla medlemmar kan du göra det. Det här är ett bra alternativ istället för att permanent ta bort ett nätverk om du tror att du måste använda nätverket igen. Ett exempel är exempelvis årliga offentliga händelser.
Den som skapar ett nätverk är ägare till nätverket och även administratör. Ägaren kan dela ut obegränsat antal administratörs behörigheter till valda medlemmar. För att kunna bli administratör måste man vara medlem i det nätverk som man ska administrera.
Man skapar ett nätverk enkelt direkt i appen genom att följa instruktionen. När man skapat ett nätverk finns det i systemet och det är klart att använda direkt.
Efter man skapat ett nätverk bjuder man in de personer man vill ska bli medlemmar genom SMS eller MAIL eller att man kopierar koden och skickar på annat sätt till den som man vill bjuda in. Man kan bara bjuda in en medlem åt gången på samma kod eller inbjudan.
I appen ser man vilka som man bjudit in och vilka som bjudit in Dig till andras nätverk.
Öppna och Publika nätverk är sökbara genom kartvyn eller inom Din radie under meny Nätverk.
För att se vilka som är medlemmar i ett nätverk måste man själva vara medlem. När man besöker ett nätverk kan man klicka på medlemmar där man ser respektive medlems användarnamn. För att se personlig mail adress måste man vara ägare eller administratör i ett nätverk. Man kan alltid se sin egen mail adress.
Nätverksägaren kan alltid ändra inställningar om namn, logga, placering och beskrivning.
Nätverksägaren kan alltid ändra inställningar om namn, logga, placering och beskrivning.
Nätverksägaren kan välja genom att klicka på respektive medlem i ett nätverk att från tid till annan göra valfria medlemmar till administratörer.
Nätverksägare och administratör kan alltid ta bort en medlem från ett nätverk.
Nätverksägaren kan ta bort ett nätverk. Ingen information sparas om nätverket.
Om man tillfälligt vill stänga ett nätverk och behålla alla medlemmar så gör man det i nätverket. Ett bra alternativ istället för att ta bort ett nätverk permanent.
Alla nätverk består av medlemmarna och nätverksägaren eller administratören kan bjuda in eller bekräfta en förfrågan till ett nätverk. I publika nätverk kan alla medlemmar bjuda in nya medlemmar.
Genom att leta upp ett nätverk kan man ansöka om medlemskap då man klickar på länken. Det skickas då en förfrågan till nätverksägaren och administratörerna som välja att neka eller bekräfta Ditt medlemskap. Om Du blir godkänd får Du en bekräftelse via mail och eller push beroende på Dina inställningar.
Man kan alltid lämna ett nätverk genom att besöka nätverket och i översikten klicka på lämna nätverket. Då är man inte längre medlem och kan inte kommunicera eller komma åt den informationen som finns i nätverket. Allting försvinner från Din Feed.

5. NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR (ingår i MAXI- och MEGA-abonnemang)

I ett nätverk där du är administratör eller ägare kan du, om du har MAXI- eller MEGA-abonnemang, ändra inställningar och anpassa reglerna enligt dina krav. NOTERA att nätverksägaren måste vara MAXI eller MEGA medlem för att göra det möjligt.
Genom att välja en radie kan du se till att endast medlemmar inom den inställda radien i förhållande till nätverksplatsen kan kommunicera och ta emot ett meddelande. När en medlem befinner sig utanför nätverksradien visas inget meddelande. Endast när en medlem befinner sig inom radien kan de se tidigare meddelade meddelanden.
Genom att välja den här inställningen kan du bara aktivera envägskommunikation från ägare och administratörer.
Genom att välja denna inställning ser bara administratörer och nätverksägare meddelande och kommentarer.
Bekräftelsefunktionen är lämplig för att komma in och utrymning av lokaler, byggnader och platser.

Ett exempel är att du kan ställa in radien för ett nätverk och, i ett nytt meddelande, välja att du vill att medlemmar ska bekräfta om de har fått meddelandet. Du kan då se i vilka medlemmar som befinner sig inom eller utanför radien. Du kan aldrig se deras position om de inte väljer att visa dig sin position.

Du kan närsomhelst skicka påminnelse som automatiskt uppdaterar vilka som befinner sig inom radien just då.

6. MEDDELANDEN – NOTIFICATIONS

Notifictions är meddelande. Genom att skapa nya meddelande startar man en konversation i ett nätverk. Alla medlemmar nås i grupp av alla meddelande och kommentarer om inställningarna är defaul.
Genom att trycka på + i bottom bar väljer Du vilket eller vilka nätverk som Du vill meddela. Du kan alltid välja att visa Din position eller inte, bifoga bild eller video samt använda upp till 1000 tecken.
När du får ett meddelande kan Du läsa och titta på det. Ingen information visas för medlemmar om vilka som läst eller tittat på ett meddelande. Bara om Du har fått bekräftelse möjlighet kan Du tala om för den som skapat meddelandet att Du mottagit det.
Man kan svara på meddelande och kommentarer som då sparas under det nätverket så Du alltid genom att besöka nätverket läsa gamla kommentarer och när som helst skriva nya.
Det är bara den som skapat ett meddelade som kan ta bort meddelandet. I ett nätverk kan man dessutom i inställningar, med MAXI eller MEGA abonnemang, som administratör eller nätverksägare ta bort ett meddelande eller en kommentar.
Det är bara den som skapat ett meddelade som kan ta bort meddelandet. I ett nätverk kan man dessutom i inställningar, med MAXI eller MEGA abonnemang, som administratör eller nätverksägare ta bort ett meddelande eller en kommentar.