Intrasenze Foundation Framtiden är säker

Intrasenze Intrasenze Foundation är skapad av Intrasenze
grundare för att skydda våra användares ägande
och självständighet med syftet att bygga
ett säkrare och mer resurseffektivt samhälle.

Intrasenze Foundation är skapad
av Intrasenze grundare för att skydda
våra användares ägande och
självständighet med syftet att
bygga ett säkrare och
mer resurseffektivt samhälle.

Styrelse
medlemmar

Styrelsen erbjuder kompetens
och kunskap i en mängd
frågor och ämnesområden.

STYRELSEMEDLEMMAR

Björn-Anders Larsson
Jan Kleist
Tony Fahlström
Andreas Lindholm
Anders Henning
Jeanine Öhrstedt Holmgren
Peter JohanssonIntrasenze Foundation

Våra stadgar

Alla våra stadgar finns tillgängliga som nedladdningsbara pdf filer.

Download PDF
LADDA NER