Styrelse
medlemmar

Styrelsen erbjuder kompetens
och kunskap i en mängd
frågor och ämnesområden.

STYRELSEMEDLEMMAR

Björn-Anders Larsson
Jan Kleist
Tony Fahlström
Andreas Lindholm
Anders HenningIntrasenze Foundation

Våra stadgar

Alla våra stadgar finns tillgängliga som nedladdningsbara pdf filer.

Download PDF
LADDA NER