Styrelse
medlemmar

Styrelsen erbjuder kompetens
och kunskap i en mängd
frågor och ämnesområden.

STYRELSEMEDLEMMAR

Björn-Anders Larsson
Jan Kleist
Tony Fahlström
Andreas Lindholm
Anders Henning
Jeanine Öhrstedt Holmgren
Peter JohanssonIntrasenze Foundation

Våra stadgar

Alla våra stadgar finns tillgängliga som nedladdningsbara pdf filer.

Download PDF
LADDA NER