Att känna sig trygg är en mänsklig rättighet
Engagerade för ett säkrare och tryggare samhälle

Vårt syfte – ett mer resurseffektivt samhälle

Intrasenze Foundation stiftades av grundarna till Intrasenze

Intrasenzes värderingar har sina rötter i grundarnas erfarenheter av hur man skapar långsiktig hållbarhet.

Syftet är att genom ägande säkerställa Intrasenzes oberoende och främja samarbete mellan individer, hushåll, företag, kommuner, regioner, rättsväsendet och organisationer som vill bidra till en tryggare värld för alla.

Vad vi erbjuder

Intrasenze Foundation agerar katalysator för dem som vill bygga och uppnå tryggare samhällen till lägre kostnad genom förstudier och analyser av nuvarande situation, föreläsningar, handlingsplaner och olika sponsringsaktiviteter.

Lokala samarbeten tillsammans med fastighetsägare, kommuner och idrottsföreningar är en viktig del av uppdraget.

För mer information ring oss på 020-44 00 40 eller skicka ett mejl till info@intrasenze.com.

Stöd Intrasenze Foundations aktiviteter

Välkommen att stödja Intrasenze Foundation och bidra till våra aktiviteter

Intrasenze Foundations arbete bygger på algoritmen VSROI (Voluntary Social Responsibility of Individuals) och etiska teorier inom CSR (Corporate Social Responsibility). Det innebär att individer och företag är ansvariga för att uppfylla sina medborgarplikter, och att en individs och ett företagshandlingar måste gynna samhället. Vi tror på en balans mellan ekonomisk tillväxt, trygga samhällen och sociala nätverk samt välfärd för samhället och miljön. Detta leder till tryggare och friskare människor, lägre sociala kostnader, ökad skattekraft och ökade fastighetsvärden.

Intrasenze Foundation är en svensk ideell samhällsnyttig stiftelse

Stiftelsen Intrasenze Foundation omfattas av bestämmelserna i stiftelselagen (1994:1220).

Stiftelsens administration granskas av tre oberoende parter

Auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman på BDO AB granskar stiftelsens räkenskaper. Skatteverket granskar att stiftelsen följer stiftelselagen och svensk skattelagstiftning för stiftelser. Länsstyrelsen granskar att styrelsen upprättar årsredovisning och följer stiftelsens stadgar.

Stöd Intrasenze Foundation

Bank
Swedbank

Clearing
8327-9

Konto
964 816 688-3

IBAN
SE08 8000 0832 7996 4816 6883

BIC
SWEDESESSXXX

Märkning:
Gåva
Bidrag

Kontakta oss:

Ring 020-44 00 40 eller skicka ett mejl till info@intrasenze.com.

Vi återkommer till dig inom 24 timmar .

Tack för att du vill vara med och stödja vårt arbete!

Skapad och skyddad av Intrasenze

Gå med i United Action Network!

Följ och delta i händelser och evenemang samt granska vad som verkligen händer. Allt innehåll är säkert, pålitligt och krypterat.

Intrasenze Foundation

Kontakta oss för mer information