Hållbar framtid
Ingen kan göra allt – Alla kan göra något

Vårt uppdrag – säkerställa oberoendet för Intrasenze

Vi skapar och tänker i ett globalt perspektiv

Genom aktiebolaget Intrasenze har vi skapat en teknisk plattform, UAN-Safe. Den kopplar ihop människor och säkerhetsutrustning i sociala nätverk som ger ökad trygghet och säkerhet.

I vårt öppna Community, United Action Network, samlar och förenar vi människor i dessa nätverk. Genom vår patenterade lösning, Improved Safety Alert Network System, systematiserar vi det goda samhället och med stiftelsens analyser kan vi mäta effekten av samhällsnyttan.

Styrelsen – Intrasenze beskyddare

Tony Fahlström

Tony Fahlström

Stiftare av Stiftelsen Intrasenze Foundation, delägare, grundare samt VD Intrasenze AB (Publ). Tony är serieentreprenör med närmare 10 års erfarenhet inom startup-företag och 30 årig erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Tony är certifierad larmingenjör, auktoriserad låssmedsmästare och styrelseutbildad via Stockholms Handelskammare. Han är grundare och VD i TF Förvaltning AB, Invertir AB och Investma Capital Holding AB. Tidigare grundare, huvudägare och VD i PELE Security AB och Väsby Lås & Alarm AB som förvärvades av Schneider Electric.

Anders Henning

Anders Henning

Medstiftare av Stiftelsen Intrasenze Foundation, delägare och medgrundare Intrasenze AB (Publ). Styrelseordförande i Intrasenze koncernen och global försäljningschef på Alarmtech AB. Tidigare grundare och VD av Alarm System Sverige AB (ADI), teknisk försäljning och produktchef Alarmcom AB som förvärvades av Siemens Building Technologies. Flerårig erfarenhet som produktspecialist inom säkerhetsbranschen och tidigare säkerhetsinstallatör.

Jeanine Öhrstedt Holmgren

Jeanine Öhrstedt Holmgren

Professionell Styrelsearbetare med examen ifrån Handelshögskolan med mångårig erfarenhet ifrån ledande positioner i både börsnoterade bolag och ägarstyrda företag med fokus på tillväxt genom företagsutveckling och försäljning. Detta har lett till ett antal erkännanden bland som VD i Gasellföretag och vinnare av årets Livsmedelsexportföretag. Exempel på uppdrag är inom Academedia (NTI), ASSA Abloy, Fria Bröd och Savolax. Hon har erfarenhet av internationalisering och har levt i Mellanöstern, USA och flera länder i Europa. Jeanine är styrelseledamot i Intrasenze AB och Intrasenze Partner, förutom styrelseuppdrag inom säkerhetsbranschen, livsmedel, utbildning och Medtech. Hon är certifierad både som ledamot och ordförande genom Styrelseakademien där hon också har haft en styrelsepost under flera år.

Björn-Anders Larsson

Björn-Anders Larsson

Medstiftare av Stiftelsen Intrasenze Foundation och delägare i Intrasenze AB (Publ). Forskare i ekonomi och organisation vid Lunds universitet som brinner för samhällsnytta. Björn-Anders är expert på lokal utveckling, social och ekonomisk analys. Ansvarar i Stiftelsen Intrasenze Foundation för analyser av trygghetens samhällsnytta. Tidigare flerårig erfarenhet inom försäljning och marknadsföring i flera svenska noterade företag. Björn-Anders kan genom sin unika kompetens, kartlägga samhällen och mäta deras förbättring genom ökad gemenskap och tillhörighet, bland annat genom användandet av UAN-SAFE.

Jan Kleist

Jan Kleist

Medstiftare av Stiftelsen Intrasenze Foundation och delägare Intrasenze AB (Publ). Styrelseledamot i ett flertal bolag med spetskompetens i företagsutveckling och framdrift. Exempel på uppdrag; Valuegard, Nanol, Onify, Activade och Kleist Cooperation. Jan har varit VD för Intrasenze AB (Publ) 2016-2017. Jan har över 30 års erfarenhet inom Ericsson AB (Publ) med ledande positioner i Stockholm, Asien och USA. Jan har lång erfarenhet inom IT, försäljning, utveckling och produktion. Flerårig erfarenhet inom startup företag som kapitalanskaffare, investerare och ledamot. MBA från Stockholms universitet.

Martin von Arronet

Martin von Arronet

Ledamot i styrelsen för stiftelsen Intrasenze Foundation samt ledamot i styrelsen för Intrasenze AB (publ). Yrkesverksam som kommunikationsdirektör vid AB Electrolux. Innan dess, yrkesverksam i olika befattningar inom kommunikation och marknadsföring inom industrier för energi, mjukvara och telekom. Utbildad maskiningenjör vid Växjö Universitet, samt studier i statsvetenskap och företagsekonomi vid Stockholms Universitet. Övriga uppdrag, ledamot i styrelsen för föreningen Centrum för Näringslivshistoria, samt stiftelsen Electrolux Food Foundation.

Skapat för att skydda och uppfylla

Gå med i United Action Network för att följa och delta i händelser/evenemang, granska vad som verkligen händer. Allt innehåll är säkert, pålitligt och krypterat.

Intrasenze Foundation

Kontakta oss för mer information