Välkommen till United Action Network
En digital larmplattform för alla

Larmsystem i mobilen – snabbare, säkrare och effektivare

RÄTT LARM. TILL RÄTT PERSON. I RÄTT TID. PÅ RÄTT PLATS.

Oavsett om du är professionell användare eller privatperson är UAN-Safe för dej. För personlarm måste det gå snabbt att larma. För dej som använder UAN-Safe som larmmottagare i jobbet ska det vara enkelt att se vilka larm som ska åtgärdas, vilken larmklass och larmtyp och om dina kollegor har hanterat larmet.

För personlarm: I larmcentralen väljer du hur kritiskt ditt larm är och larmar snabbt och enkelt dem som ska ha larmet för snabb hjälp. Förinställ meddelanden.

Professionella användare bygger en egen larmcentralen med hjälp av nätverk som designas efter företagets och kommunens behov. Genom att koppla alla larmsystem till 1 plattform ges en lägesbild för korrekt och effektivt agerande.

Välj larm i telefonen, datorn eller via er egen interna plattform. Back Office är vårt unika användargränssnitt som ger statistik och rapportering och låter er styra er egen lösning.

LARMA I UAN-Safe LARMCENTRAL

 • NÖDSITUATION SOS. Du kopplas till 112 och får hjälp av en operatör på SOS Alarm. Du skickar samtidigt ett förvalt meddelande till dina valda nätverk. INRYMNING till exempel. Eller Panic Lockdown. Snabbt. Enkelt.

 • LARMCENTRAL. Du får hjälp av en operatör på Intrasenze larmcentral. Du meddelar också väktare. Dessutom skickas ett förvalt meddelande till dina valda nätverk. De ser ditt larm och var du är. Brandlarm och inbrottslarm kopplas direkt till larmcentralen. Och de som ska åtgärda larmet tar emot larmet direkt i mobilen.

 • NÄTVERK- INTERNT LARM. Skicka larm-meddelande (bild, film och/eller text) till dina nätverk. Dela din position och få hjälp av dem som är nära.

 • FÖLJ MEJ. Dina nätverk kan följa dej genom GPS-positionering. Din telefon blir en panikknapp, som med ett knapptryck aktiverar din kamera och spelar in video med ljud som följer med när du larmar dina nätverk.

Vårt unika patent ger dig säker trygghet

Intrasenze patent ”Improved Safety Alert Network System” är byggt på sociala nätverk i vår unika digitala larmplattform, där tekniken ger morgondagens möjligheter redan idag. I vårt administrativa användargränssnitt Back Office skapas rutiner, strukturer och rapporter.

Kommunikationen är krypterad och säker.
I lösningen skapas funktioner för optimal hantering av larm. Brandlarm, inbrott, drift- eller personlarm. Vi tar emot alla typer av larm och har ett öppet gränssnitt.

Professionella användare bygger sin egen larmcentral. Skräddarsyr funktioner och åtgärder. Som privatanvändare väljer man funktioner efter behov och bjuder in vänner och kollegor till sina förprogrammerade nätverk.

LARMCENTRAL I MOBILEN

”LARMCENTRAL” är startmeny. Härifrån skickas alla personlarm.

Förinställ utrymning, inrymning och personliga meddelanden.

Sensorlarm går direkt in i mobilen och dokumenteras för rätt åtgärd.

I larmflödet kan tekniker och väktare få en snabb lägesbild.

I Back Office finns statistik och redovisning.

PDV eller allvarlig händelse? Nå SOS/112 LARMCENTRAL och operatör.

Behövs personlig hjälp- tryck VÄKTARE och LARMCENTRAL Då larmas både väktare och larmcentral, och självklart de du vill genom dina nätverk.

LARMA INTERNT? Kallas även oroslarm. Alla får larmet direkt och kan hjälpa snabbt.

premium

 • Skicka och ta emot larm

 • Personlarm

 • Tekniska larm

 • Extern larmmottagning

Business

 • Skicka och ta emot larm

 • Skräddarsy larmfunktioner

 • Extern larmcentral och väktare

 • Personlarm

 • FÖLJ MEJ-funktion

Professional

 • Skräddarsydd larmplattform

 • Anslut larmsystem och personal

 • Dynamiska larm och nätverk

 • Integrera med larmcentral och väktare

 • Driftövervakning 24/7

 • Fasta och bärbara larmknappar