Intrasenze i en kommun
En samlad lägesbild för alla verksamheters larm

Säkerhet och trygghet för personal och medborgare

Ett enat larmsystem för alla incidenter – integrerad larmapp för skola, personal och elever

En kommun har många system och många olika trygghets- och säkerhetslösningar. I sommar ökar kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete med krav på att ta ställning till handlingsplaner samt skapa struktur för åtgärder ( se länk nedan, 2023:196).

På Intrasenze erbjuder vi en enhetlig, samlad lösning, UAN-Safe. Till traditionella larm kopplar vi larmcentral/er och väktare och människor i så kallade sociala nätverk. Då skapas ett ”Allt-i 1-system” som kunden äger. Det ger lägre kostnader, bättre framförhållning och högre grad av styrning och kontroll. I kommunen kan alla invånare få en kostnadsfri licens i UAN-Safe och få hjälp av de som är närmast. Ett sätt att skapa ett tryggare samhälle.

Behåll traditionell larmcentral och addera till vår lösning direkt till sensorerna på plats och till mobilen, kommer larmen snabbare till rätt person i rätt tid och på rätt plats. Inbrottslarm, driftlarm, brandlarm och personlarm landar i Back Office, som är er administrativa plattform. Ni får er egen larmcentral, larmförmedling och utalarmeringstjänst samt personlarm med video inspelning samtidigt som ni behåller redundans till traditionell larmcentral som backupp.

Ni har samma säkerhet som idag, 24/7 bemannad larmcentral med fastighets- och störningsjour, hisslarm, automatiska brandlarm, drift och inbrottslarm. Med vår lösning får all personal dessutom ett personlarm för skolor och andra verksamheter. Allt i ett digitaliserad lösning till lägre kostnad och snabbare åtgärd än ni har idag.

Lösningen innebär att sensorer ansluts direkt till UAN-Safe och landar i Back Office, där ni som kund äger all data och bygger ert eget AI. Vår IoT lösning är kompatibel med alla larmsystem på marknaden inklusive sensorer i hissar, kameror, ljud-och ljussensorer mm.

I lösningen bygger ni nätverk och skapar mikrolarmcentraler i kommunhus, i parker, på buss- och tågstationer, eller under evenemang. Enkelt kopplas besökare och medarbetare till nätverken. Skolor och vårdenheter är också platser där många människor befinner sig och behöver kunna få och skicka larm enkelt för snabbare hjälp. Ni har samma säkerhet som idag plus att all personal får ett personlarm i mobilen till lägre kostnad och snabbare åtgärd.

Appen UAN-Safe laddas ned via Google Play eller App Store och kan användas omedelbart. Väktaren får larmet direkt in i mobilen och larmcentralen kan utalarmera blåljus och koordinera nationella resurser. Allt sker simultant via UAN-Safe, vårt patenterade IoT- och SaaS lösning.

Kontakta oss, så berättar vi mer och ger en konkret lösning på vad detta kan innebära för olika avdelningar och kommunen som helhet.

Vi hjälper er gärna med lag (2023:196) ”Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete” som träder i kraft i juli 2023 och stöder er i uppdateringen av Krisplaner och agerande i POSOM grupper. Vill ni veta mer om AI, fråga oss.

Här hittar du mer om lagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2023196-om-kommuners-ansvar-for_sfs-2023-196/

 • ALLT-I-ETT-LÖSNING
  Full integration mellan hårdvara, mjukvara och människa. Service och support 24/7.
  Larma i nätverk av anslutna användare för rätt information till rätt mottagare.

 • EFFEKTIVT
  IoT-Lösning – Resurser nyttjas på bästa sätt i organisationen.

 • MEDARBETARE
  Nöjdare personal som kan filtrera larm och prioritera sin tid bättre och tydligare.

 • KONTROLL
  Du som kund äger all din data och utvecklar efter dina behov. Självklart kan vi hjälpa dej.

 • KOSTNADSSÄNKNING
  Automatiserad larmhantering genom digitalisering ger fast pris och lägre kostnad.

 • FAST BUDGET
  Full kontroll med fast pris och obegränsat användande.
  Unik kombination av fast lösning och full flexibilitet.

Kundexempel

STARTA I MINDRE SKALA

För att testa Intrasenze och vår patenterade lösning UAN-Safe, kan man välja en verksamhet, till exempel koppla upp alla inbrottslarm i en fastighet.

Enkelt och överskådligt. UAN-Safe kopplas direkt till befintlig sändare och varje medarbetare utrustas med mjukvaran för att ta emot och skicka larm via mobilen. Allt monitoreras via kundens Intrasenze Back- Office, som du som kund äger. Larmen kopplas direkt till kundens eller vår egen larmcentral. Dessutom väljer du som kund till väktare, fastighetstekniker och ansvariga. Parallellt kan kunden i realtid se vilka larm som fungerar, om något larm ligger nere och vad felet är och kan läsa av alla sina larm till en fastlagd budget. Oavsett antal larm. Oavsett antal medarbetare.

Medarbetare och ansvariga får utbildning i hantering av Back-Office, UAN-Safe appen och efter någon timme kan man skicka och ta emot larm snabbare, tydligare (allt sker i klartext) och billigare.

Ring eller maila och boka in ett möte, så lovar vi att ge dej en bättre lösning med kontroll och ett lägre pris än du har i dag.

UTVECKLA SAMARBETET

När du har kopplat upp UAN-Safe och tagit emot larm, blir det tydligt hur digitalisering kan öka kundnyttan på ett enkelt och smidigt sätt.

Koppla upp alla tekniska larm i ett steg 2, inbrott, brand, driftstörningar, eller vilka larm som är viktiga för er. Alla larm kan kopplas till UAN-Safe som en mikrolarmcentral där ni själva äger lösning, data och styr alla era larmsystem. All data kommer in i ert administrativa gränssnitt Back-Office och ni läser av och kan åtgärda larmen direkt när de sker.

Larmen skickas till de sociala nätverken där rätt person kan ta hand om larmen och agera i rätt tid på rätt plats. Vi utbildar och kan driva processen med er, eller så äger och driver ni hela utvecklingen själva. Allt är möjligt eftersom vi äger vår lösning och patentet är svenskt.

FULL LÖSNING

Så fort en kund har börjat ta kontroll över sina larm, skapat sin lösning och sett över sina kostnader, ser man hur mycket klokare det är att äga sitt system. Och billigare. Med fullständig kontroll.

Framtidens lösning för kommuner bygger på digitaliseringens fördelar, överblick, samordning och flexibilitet. Samtidigt ger vår lösning UAN-Safe trygghet då den ägs till största delen av vår svenska, allmännyttiga stiftelse. Den borgar för trygghet och säkerhet över tid.

På Intrasenze kopplar vi upp de tekniska larmen med de mjukare larmen, dem mellan människor. De tekniska larmen på en skola kopplas till människorna på skolan. Medarbetare kopplas upp via mobiltelefoner, via dator och/eller Teams och tar emot larm i realtid, från människa eller teknisk sensor och kan agera enligt plan.

Kommunhusets reception kanske inte har mobiltelefoner- då fungerar larmknappar väl. Socialkontoret kanske vill koppla upp medarbetarna och skicka larm mellan varandra och få väktarhjälp direkt via larmet i telefonen. Elevcoacherna på en skola vill ha oroslarmen i mobilen/datorn när de sker utan att man ska behöva springa i korridorer.

Genom att se över hela kommunens larm- och säkerhetsbehov och därtill koppla alla trygghetslarm till samma lösning, får kommunen en total överblick, en fast budget som inte är beroende av antal användare eller larm och dessutom äger man sin egen data.

Kontakta oss för ett samtal där vi lyssnar på era behov och önskemål om lösningar. Har man som Intrasenze en egen lösning, där kundens behov styr, kan vi vara mer flexibla och agera smartare för dej som kund.

Med över 105 delägare, de flesta med lång erfarenhet i säkerhetsbranschen, vet vi hur man snabbast, smartast och mest effektivt tar emot och skickar larm för att åtgärda problem där de uppstår så fort de uppstår.