Intrasenze i en kommun
En samlad lägesbild för alla verksamheters larm

Säkerhet och trygghet för personal och medborgare

Ett enat larmsystem för alla incidenter – integrerad larmapp för personal, skolor och elever

En kommun har många system för trygghets- och säkerhetslösningar. Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete ökade (se länk nedan, 2023:196). Passa på att samla alla larmsystem i en lösning.

På Intrasenze erbjuder vi UAN-Safe. Till traditionella larm kopplar vi larmcentral/er, väktare och människor i nätverk. Då skapas ett ”Allt-i 1-system” som kunden äger. Det ger lägre kostnader, bättre framförhållning och högre grad av styrning och kontroll. I kommunen kan alla invånare få en kostnadsfri licens i UAN-Safe och få hjälp av de som är närmast. Ett sätt att skapa ett tryggare samhälle.

Behåll den traditionella larmcentralen. Addera till UAN-Safe direkt till sensorerna på plats och till telefonerna. Larmen går direkt till rätt person i rätt tid och på rätt plats. Inbrottslarm, driftlarm, brandlarm och personlarm landar i Back Office, som är den administrativa plattformen. Ni skapar larmcentral, larmförmedling och utalarmeringstjänst. Dessutom personlarm med filminspelning samtidigt som ni behåller redundans till traditionell larmcentral.

Förbättrad säkerhet, 24/7 bemannad larmcentral med fastighets- och störningsjour, hisslarm, automatiska brandlarm, drift och inbrottslarm. Med vår lösning får all personal dessutom ett personlarm för skolor och andra verksamheter. Allt i ett digitaliserad lösning till lägre kostnad och snabbare åtgärd.

Kommunens sensorer ansluts direkt till UAN-Safe där kunden äger all data och bygger AI. IoT lösningen är kompatibel med alla larmsystem på marknaden inklusive sensorer i hissar, kameror, ljud-och ljussensorer mm.

Skapa mikrolarmcentraler där många vistas.

På skolor, i vård- och omsorgsboenden behövs prisvärda larmlösningar och larmappar för snabbare hjälp. Dessutom ingår personlarm i mobilen. Lägre kostnad och snabbare hjälp.

UAN-Safe laddas ned via Google Play eller App Store och kan användas omedelbart. Väktaren får larmen i mobilen, personal på plats likaså och larmcentralen kan utalarmera blåljus och koordinera nationella resurser. Allt sker simultant via UAN-Safe.

(2023:196) ”Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete” trädde i kraft i juli 2023. Vi hjälper även med Krisplaner och agerande i POSOM. Mer om lagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2023196-om-kommuners-ansvar-for_sfs-2023-196/

 • ALLT-I-ETT-LÖSNING
  Full integration mellan hårdvara, mjukvara och människa. Service och support 24/7.
  Larma rätt information till rätt mottagare. Förkorta svarsfrekvensen.

 • EFFEKTIVT
  IoT-Lösning – Resurser nyttjas på bästa sätt i organisationen.

 • MEDARBETARE
  Nöjdare personal som kan filtrera larm och prioritera sin tid bättre och tydligare.

 • KONTROLL
  Du som kund äger all din data och utvecklar efter dina behov. Självklart kan vi hjälpa dej.

 • KOSTNADSSÄNKNING
  Automatiserad larmhantering genom digitalisering ger fast pris och lägre kostnad.

 • FAST BUDGET
  Full kontroll med fast pris och obegränsat användande.
  Unik kombination av fast lösning och full flexibilitet.

Kundexempel

STARTA I MINDRE SKALA

För att testa Intrasenze och UAN-Safe, väljer man ofta en verksamhet, en fastighet och utvärderar den.

UAN-Safe kopplas direkt till befintlig sändare och varje medarbetare utrustas med mjukvaran för att ta emot och skicka larm via mobilen. Allt styrs via kundens användargränssnitt. Larmen kopplas därefter till larmcentral. Dessutom väljer du som kund till väktare, fastighetstekniker och andra viktiga personer.

Håll koll på vilka larm som är anslutna och inte. Till en fastlagd budget. Oavsett antal larm. Oavsett antal medarbetare.

Självklart ingår utbildning och support.

Ring eller maila och boka in ett möte. Vi lovar vi att ge dej en bättre lösning med kontroll och ett lägre pris än du har i dag.

UTVECKLA SAMARBETET

Med UAN-Safe blir det tydligt hur vår digitalisering ökar kundnyttan.

Koppla upp alla tekniska larm, inbrott, brand, driftstörningar- de larm som är viktiga för er. UAN-Safe agerar mikrolarmcentral där ni äger lösning, data och styr alla era system. All data kommer in i ert administrativa gränssnitt Back-Office och ni läser av och kan åtgärda larmen direkt när de sker.

Larmen skickas direkt till nätverken utan mellanhänder. Vi utbildar och kan driva processen med er, eller så äger och driver ni hela utvecklingen själva. Allt är möjligt eftersom vi äger vår lösning och patentet är svenskt.

FULL LÖSNING

Så fort en kund har börjat ta kontroll över sina larm, skapat sin lösning och sett över sina kostnader, ser man hur mycket klokare det är att äga sitt system. Och billigare. Med fullständig kontroll.

Framtidens lösning för kommuner bygger på digitaliseringens fördelar, överblick, samordning och flexibilitet. Samtidigt ger vår lösning UAN-Safe trygghet då den ägs till största delen av vår svenska, allmännyttiga stiftelse. Den borgar för trygghet och säkerhet över tid.

På Intrasenze kopplar vi upp de tekniska larmen med de mjukare larmen, dem mellan människor. De tekniska larmen på en skola kopplas till människorna på skolan. Medarbetare kopplas upp via mobiltelefoner, via dator och/eller Teams och tar emot larm i realtid, från människa eller teknisk sensor och kan agera enligt plan.

Kommunhusets reception kanske inte har mobiltelefoner- då fungerar larmknappar väl. Socialkontoret kanske vill koppla upp medarbetarna och skicka larm mellan varandra och få väktarhjälp direkt via larmet i telefonen. Elevcoacherna på en skola vill ha oroslarmen i mobilen/datorn när de sker utan att man ska behöva springa i korridorer.

Genom att se över hela kommunens larm- och säkerhetsbehov och därtill koppla alla trygghetslarm till samma lösning, får kommunen en total överblick, en fast budget som inte är beroende av antal användare eller larm och dessutom äger man sin egen data.

Kontakta oss för ett samtal.

Med över 105 delägare, de flesta med lång erfarenhet i säkerhetsbranschen, vet vi hur man snabbast, smartast och mest effektivt tar emot och skickar larm för att åtgärda problem där de uppstår så fort de uppstår.