Intrasenze i larmcentralen
Snabbare larmhantering vid alla typer av händelser

Decentraliserad larmförmedling med full redundans

Ett smart, säkert och modernt larmsystem för larmcentraler

UAN-Safe är ett globalt larmsystem för privat och publik säkerhet. Systemet kopplas till larmcentralen för ökad redundans och snabbare åtgärd.  Ytterligare en anledning att koppla på UAN-Safe är lägre kostnad för larmcentral och kunder.

Larmen ansluts till larmcentralen och UAN-Safe installeras lokalt i kundernas mobiler och datorer. Larmsystemet skyddar både personer, egendom och samhällen. Oavsett vem som är kund- privatperson, företag, organisation eller kommun, fungerar UAN-Safe med alla sorters sensorer och är dessutom systemoberoende.

Via UAN-Safe förmedlas larmen enkelt och snabbt till många, helt digitalt och automatiserat. Med video, bild, ljud och position.

UAN-Safe fungerar i hela världen där användarna är uppkopplade dygnet runt i säkra nätverk. Då vår lösning är patenterad i över 40 länder, ger det er som larmcentral ”freedom to operate” i 4 världsdelar.

Hur det fungerar: Era kunder agerar first line support där de bekräftar, åtgärdar och återställer sina larm. Dessutom får ni som larmcentral alla larm. Operatörerna agerar second line support och kan avgöra skarpt läge och sätta in nödvändiga åtgärder. Det kan röra sig om väktarassistans som skickas ut för en första bedömning och insats eller kontakt med polis och räddningstjänst vid större incidenter. Via UAN-Safe har larmoperatören direktkontakt med användarna.

Kontakta oss för mer information.

 • GEOTAGGAD LARMFÖRMEDLING SPAR TID
  UAN-Safe automatiserar rätt larm till rätt person på rätt plats i rätt tid. Ni får full redundans och kontroll.

 • SNABBARE LARMHANTERING VID ALLA TYPER AV INCIDENTER
  I UAN-Safe nätverk får kunden alla sina larm och kan agera snabbt och effektivt.

 • INTEGRERAD AFFÄRSMODELL KLAR ATT SÄLJA UAN-SAFE TILL DINA KUNDER
  Mobila mikrolarmcentraler med personlarm och automatiserad larmförmedling.

 • DELAD LOKAL HÄNDELSELOGG
  Kunden har tillgång till obegränsad historik i full redundans med larmcentralen.

 • PANIC LOCKDOWN
  Låt dina kunder styra sina larmsystem och låsa dörrar vid akuta situationer.

 • EFFEKTIVISERA LARMCENTRALENS TID
  Dela full realtidsstatus och händelselogg på alla larmsystem med kunden.

 • VIDEOÖVERFÖRING
  Personlarm med bild, video och tal överförs till larmcentralen

 • INTEGRERAD ÖVERSÄTTNING 100+ SPRÅK
  Alla användare kan kommunicera på sitt eget språk i appen. Automatisk översättning.