Intrasenze i skolan
Larma, agera och förebygg incidenter

Trygghet och säkerhet för personal och elever

Marknadens mest kompletta lösning

En larmlösning för skolan måste vara enkel, prisvärd och användarvänlig. Vid en krissituation behöver man enkelt kunna skicka larm till många och snabbt få hjälp. Med vår lösning kan ni både larma snabbt och skicka bilder och filmer i larmen.

Alla på skolan ska kunna ta emot larm och veta hur man agerar när det larmar. När faran är över ska alla få veta -snabbt.

Vare sig det gäller 1 skola, flera skolor eller en hel kommuns utbildningsverksamhet får ni en lösning som passar er. Ni väljer om ni vill koppla alla larm eller vissa larm till en larmcentral, operatör, väktare och övriga på skolan. Det går också utmärkt att koppla till larm-knappar, om man delar telefon med kollegor.

UAN-Safe är helt enkelt en IoT-lösning där du kopplar personal till sociala nätverk. Man kan lägga till tekniska larm (som brandlarm). Eftersom vi äger vår lösning, äger du som kund din lösning.

Utbildning, support och stöd ingår.

Mycket mer än en larmapp

Hantera händelser såsom inrymning, utrymning, pågående dödligt våld (PDV) och skolattacker, oroslarm, hot och bråk, brand och inbrott.

För många är tanken på en våldshändelse stressande. Genom att träna är man förberedd om det händer. Vi hjälper till.

Ni kan välja att ta emot larm i telefon, dator eller Teams. Vi bygger lösningen utifrån era behov. Koppla samman ledning, lärare, EHT, vaktmästare, kök, städ och andra grupper, till exempel säkerhetschefen i kommunen.

Systemet skapar mönsterigenkänning för att arbeta proaktivt. Den patenterade helhetslösningen för kommuner och skolor skapar förutsättningen för en gemensam lägesbild för hela kommunen och en intern lägesbild för skolan i samma system, en överblick och förståelse som underlag för beslut och åtgärder på alla nivåer.

Boka en demo idag, så kan ni ha en tryggare skola imorgon. Kontakta oss på info@intrasenze.com eller ring 020-44 00 40.

 • TRYGGT OCH ENKELT
  Larmsystem i mobilen där du får och skickar larm om det som händer på skolan.
  Larma via mobil eller individuell larmknapp.

 • PRISVÄRT
  Möjligt att integrera alla larm på skolan.
  Larmen uppdateras i realtid i din mobil.

 • SÄKERT
  Säker kommunikation till många samtidigt genom eget patent.

 • ANVÄNDARVÄNLIGT
  Tydlig display med larmcentral och färgkoder.

 • TILLGÄNGLIGHET 24/7
  Du är uppkopplad när du vill och skickar och tar enkelt emot larm.

 • VÄKTARE 24/7
  Genom en knapptryckning kan du få hjälp direkt av kollegor, larmcentral eller väktare.

 • FÖR BÅDE BARN OCH VUXNA
  Möjlighet att koppla upp alla elever utan extra kostnad.

Kundexempel

Förskola

På många förskolor har man begränsat antal telefoner.

Tack vare Intrasenze patent i UAN-Safe, erbjuder vi lösningar med både bärbara och fasta larmknappar som komplement.

Larmen går från telefon eller knapp till mobil, larmcentral och väktare SAMTIDIGT som alla i nätverket (grupperna) får både både meddelande och geografisk position. Man väljer om man vill ha förinställda meddelanden eller skriva fritt samt skicka med bild eller video med ljud. Beroende på förskola och vilka hot som finns i omgivningen, kan förinställda meddelanden underlätta.

Det ingår dessutom administration via dator och app.

Testfunktion, så att all personal kan testlarma och träna är viktiga funktioner precis som en uppdaterad krisplan.

Grundskola

På allt fler grundskolor har varje lärare en egen jobbtelefon. I en kommun kan IT-avdelningen skjuta ut UAN-Safe till valda telefoner.

Delar man telefon kopplar vi upp larmknappar så att alla på skolan kan vara med i larmgrupper och nätverk.

UAN-Safe skapar oändliga möjligheter. Larmen går att filtrera så att rätt person (arbetslag och/eller skola) får de larm man ska ha och att de skickas till larmcentral, väktare, ledning och kollegor – samtidigt. Kanske ett bråklarm ska gå direkt till väktare och ledning och dessutom parallellt till SOS/112.

Skolan kan också välja att koppla till andra larm som driftlarm och brandlarm. Kanske grannskolan också ska få larmen. Säkerhetschefen i kommunen kanske vill ha vissa, akuta larm. All data samlas hos er som kund och vi tränar fysiskt eller digitalt när behov uppstår.

Vuxenutbildning, högskola och universitet

För att snabbt nå ut med larm, dokumentera med ljud och bild från många, kan även elever/studenter/deltagare vilja ladda ned UAN-Safe och få väsentliga larm. Licensen är kostnadsfri, vilket gör att hela verksamheten och besökare kan koppla upp sig och få larmen utan extra kostnad.

Som administratör kan man filtrera larmen så att rätt person får rätt larm direkt i mobilen i klartext. Ofta är verksamheten utspridd över större områden och med Intrasenze mikrolarmcentraler har varje larm en geografisk position som gör att människor i närheten nås av de larm de ska och slipper de larm de inte behöver.

När en hot-och våldssituation uppstår behöver alla veta vem som ska göra vad och när. Den här informationen finns i verksamhetens krisplan. Med Intrasenze IoT-lösning skapar vi en skräddarsydd lösning och kan träna medarbetare och ledning på det sätt ni behöver.

Eftersom UAN-Safe har många funktioner, finns även möjlighet att få “Följ Mej”. Film, ljud, bild ingår som självklara delar i lösningen.

Intrasenze IoT plattform är öppen mot alla system, så du kan koppla upp alla larm (brand, inbrott, CCTV med mera). Administratören får datan i Intrasenze Back Office funktion, ett användarvänligt administrativt gränssnitt. Flexibelt, prisvärt och modulärt för en och för många. Som du vill ha det.