Intrasenze för väktare
Bekräfta, hantera och avsluta larm snabbare

Trygghet och säkerhet för väktare och kunder

Digital larmcentral och larmhantering i mobilen – Integrerad larmapp för väktare

Att som väktare få larmen direkt från larmsystemen, i realtid direkt in i mobilen med klartext, sparar tid och ökar flexibiliteten för både väktare, utsatt och företag. Dessutom är systemet kostnadseffektivt och ger möjlighet att både ta emot, åtgärda och klarmarkera larm direkt i mobilen. Full redundans mellan larmcentral, digital larmcentral, väktare och kund.

Med Intrasenze lösning kan kunderna återkalla larm, larma som person eller med larmsystem, till väktare, blåljus och larmcentral samt egna kontaktpersoner – samtidigt. Alla delar samma larmflöde och kan larma, agera och samverka för att förebygga incidenter tillsammans.

Larmoperatören på larmcentralen får position delad till sig av både väktare och kund och kan följa incidenten i klartext med rörlig bild och ljud. All data ägs av den som skapar den och har alltid egen åtkomst till sitt digitala material. som spelas in i systemet.

Intrasenze lösning är en patenterad mjukvara som säljs som en molntjänst. Plattformen har integrationer till både larmcentraler och larmsystem.

Väktare tar emot alla larm direkt i mobilen, även återkallning av larm, bekräftelse om kund mottagit larm eller inte och statusuppdatering i realtid samt avslutar händelsen. Full tillgång till händelselogg från larmsystem och all tidigare historik direkt i mobilen.

Med vår lösning kan ni som väktare kommunicera direkt med kund, utan mellanhänder, oavsett geografisk plats, nationalitet eller språk. Tjänsten är global och översätter automatiskt till varje användaren eget språk.

Boka en demo idag, så kan ni ha en digital lösning imorgon.

Kontakta oss på info@intrasenze.com eller ring 020-44 00 40

 • EFFEKTIVT
  Tydlig och snabb kommunikation med larm och kund och mellan väktare, kund och larmsensor. I klartext.

 • SÄKERT
  Lösningen ägs av dig som kund. All data är din och du styr och äger alla nätverk och larm.

 • KOSTNADSEFFEKTIVT
  Du ser i klartext vad och var larmet utlöst. Slipp onödiga utryckningar.

 • RÄTT LARM- SLIPP ONÖDIGA UTRYCKNINGAR
  Eftersom du får larmet i din mobil och dator kan du snabbt eliminera falsklarm.

 • KOMMUNICERA MED FILM, BILD OCH LJUD
  Med UAN-Safe väljer du hur du vill kommunicera, med vem och när.