Midroc Security i partnerskap med Intrasenze

Midroc Security, med verksamhet och kunder över hela landet, är ny partner till Intrasenze. De har anpassat applikationen UAN-Safe som nu används av flera av Midrocs kunder.

Tjänsten att kunna anpassa och lägga till egen funktionalitet i applikationen UAN-Safe kallar Intrasenze för Community Development.

– Jag har sett många olika system och tekniska lösningar men UAN-Safe var unik på flera sätt. Att kunna skapa trygghetsnätverk för människor är ett behov som finns idag och vi förstod snabbt att det här egentligen är basen för en molnbaserad larmcentral, kommenterar Ulf Jonasson, affärsområdeschef vid Midroc Security.

Midroc Security gjorde en förstudie på hur det skulle kunna se ut och med Intrasenze Community Development. På kort tid fick de igång en fungerande tekniklösning baserat på grundplattformen där de sedan anslöt egna hårdvaror så som IP-larmsändare och IP-kameror.

– Nu har vi gått till den befintliga marknaden och erbjuder en användarstyrd larmmottagning och framförallt larmförmedling till alla man själv vill ansluta, säger Jonasson.

UAN-Safe har flera smarta funktioner. Ulf berättar menar att appen gör det möjligt att kunna styra om man ska ta emot larm baserad på geografisk plats.

– Detta är oerhört kraftfullt för organisationer med säsongs- eller skiftarbetande personal då de klassiska kontaktlistorna blir utspelade. UAN-Safe är dynamiskt och automatiskt vilket gör att ändringar utförs enkelt av användarna helt online och driftsättningen blir omedelbar.

”För kunden är skalbarheten och även kostnadsbilden mycket konkurrenskraftig”. avslutar Ulf Jonasson.

För Intrasenze är partnerskapet med Midroc viktigt.

– Vi är oerhört stolta över samarbetet med Midroc och vi tror att deras kunder kommer uppleva stor nytta och bli mer effektiva med den nya lösningen, säger Tony Fahlström.

– Detta är bara i början med Midroc och vi räknar med att presentera nya partnerskap med andra företag i branschen inom kort.

Iden bakom UAN Safe-appen är att knyta ihop teknik och människor i nätverk för ökad trygghet och säkerhet. Andra säkerhetsbolag ska enkelt kunna komplettera sina befintliga lösningar med appen och därmed lösa flera av dagens utmaningar.

– Vi skiljer oss från traditionella säkerhetsbolagslösningar där vi kopplar ihop användarna som tillsammans blir en larmcentral och hjälper varandra i vår app, säger Tony Fahlström.

– De traditionella kopplar upp produkterna till en larmcentral och tar betalt för uppkopplade produkter. I vår lösning innebär ett abonnemang möjlighet att ansluta ett obegränsat antal hårdvaror som integreras i nätverken och användaren kan enkelt gå från lokal till global lösning.

UAN-Safe har ett grundutförande som är kostnadsfritt för användaren. Beroende på behov antal nätverk väljer användaren abonnemangsform. Med det som kallas Community Development kan andra säkerhetsföretag enkelt ansluta till sina befintliga system och lägga till ny funktionalitet.

 

https://www.securityworldmarket.com/se/Nyheter/Foretagsnyheter/midroc-security-i-partnerskap-med-intrasenze#.Wyy5Ji2HJ-V

By |2018-06-22T23:07:12+02:00juni 22nd, 2018|Okategoriserad|0 Comments

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top