Newsflash: INTRASENZE FÖRETAGSKUNDER FÅR FÖRSÄKRINGREDUCERING

Företagskunder som använder UAN-Safe kan få en värdecheck om 4 000kr som tillämpas vid tillbud och skadehändelse genom JFFI AB.

Med UAN-Safe ™ kan kunderna starta en egen kommunikationsplattform och larmcentral med larmförmedling. Traditionella säkerhetslösningar kopplas smidigt samman i en molnbaserad tjänst där information och larm delas i nätverk av användarna. För 99kr/mån ansluter kunderna sina larmsystem och förmedlar larm i nätverk till obegränsat antal användare. Driftsättningen är omedelbar.

Om JFFI AB
JFFI,s honnörsord är konkurrenskraftiga försäkringspremier med ambitionen att våra företagskunder alltid ska vara rätt försäkrade i händelse av oförutsedd händelse.

Läs mer på www.jffiab.se eller kontakta JFFI AB på 010-330 00 00 för en kostnadsfri offert och genomgång av företagets försäkringar.

Om Intrasenze (Publ) AB
Intrasenze, som startade 8 juli 2015, är ett svenskt startup företag som ägs av Stiftelsen Intrasenze Foundation och ett 100 tal delägare.

Intrasenze affärsidé är att utveckla innovativa lösningar som skapar samhällsnytta. Missionen är att alla ska delta och skapa en förändring tillsammans i visionen om ett tryggare och mer resurseffekt samhälle.

Kontakta oss på www.intrasenze.com där finns allt från information om Stiftelsen och företaget till användarexempel och färdiga manualer att enkelt komma igång. Intrasenze kan via partnerskap erbjuda kunderna att få hjälp med hela leveransen och implementera hela lösningen på 24 timmar via ett Backoffice gränssnitt.