Öppen App-lösning ska öka tryggheten och ta Intrasenze till börsen

2011 såldes systemintegratören Pele Security till Schneider Electric. Bolagets VD. Tony Fahlström, valde att kliva av helt och fullt för att ägna sig åt annat.

2015 startade han tillsammans med Andreas Lindholm bolaget Intrasenze AB. Med en stiftelse – Intrasenze Foundation – som huvudägare och ett 60-tal delägare som investerat 20 miljoner kronor är Intrasenze redo för att lansera UAN-Safe, en app-baserad trygghetslösning som utvecklats under tre år.

Tony Fahlström är VD i Intrasenze och tror stenhårt på affärsidén.

– Iden bakom appen är att knyta ihop teknik och människor i nätverk för ökad trygghet och säkerhet. Andra säkerhetsbolag kan enkelt komplettera sina befintliga lösningar med app och därmed lösa flera av dagens utmaningar, säger han.

– Vi skiljer oss från traditionella säkerhetsbolags lösningar där vi kopplar ihop användarna som tillsammans blir en larmcentral och hjälper varandra i vår app, menar Tony Fahlström vidare.

UAN-Safe är ett koncept som, enligt Fahlström, fungerar såväl lokalt som globalt. I grundutförandet är det kostnadsfritt för användaren men om hen vill ansluta en eller flera enheter (exempelvis larmsensorer eller kameror) tillkommer en månadskostnad på max 99 kronor.

Användarvänligheten, flexibiliteten och prisbilden tror Fahlström kommer skapa en stor volym, främst på marknaden för privata hem. Målet är att inom en överskådlig framtid börsintroducera bolaget.

– På sikt kommer Intrasenze affärsidé att skapa en ny standard för användare att hantera och effektivisera sina digitala sociala kommunikationsflöden kring all slags personlig och samhällsrelaterad information, säger Tony Fahlström avslutningsvis.

 

https://www.securityworldmarket.com/se/Nyheter/Foretagsnyheter/oppen-app-losning-ska-oka-tryggheten-och-ta-intellisenze-till-borsen#.Wyy4Yi2HJ-V

By |2018-06-22T10:53:37+02:00April 28th, 2018|Uncategorised|0 Comments

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top