Med visionen att skapa ett säkrare och tryggare samhälle har Intrasenze tagit fram en molnbaserad larmförmedlingstjänst som kan förändra säkerhetsbranschen rejält. Kommersialiseringen går snabbt och på kort tid har köpcentret Birsta City och ett par kommuner börjat installera sina system. Intrasenze tar nu in upp till 3,7 miljoner kronor via crowdfunding-plattformen FundedByMe.

Efter tre års utvecklingsarbete lanserade i april teknikföretaget Intrasenze sin trygg- och säkerhetstjänstUnited Action Network (UAN) med tillhörande appen UAN-safe. Med appen kan privatpersoner och företag bygga sociala nätverk som ligger till grund för nya eller existerande säkerhets- och larmsystem. Bara ett par månader efter lanseringen har två svenska kommuner samt köpcentret Birsta City i Sundsvall börjat installera sina system. 

Egna trygghetsnätverk
Intrasenze tjänst bygger på att användarna skapar sina egna trygghetsnätverk och därmed snabbt kan slå larm om något händer.  Det kan till exempel handla om en bostadsrättsförening som snabbt vill informera sina medlemmar om pågående brand, stöld eller ett inbrott.

 

– Om du är ansluten till en vanlig larmcentral är det bara vaktbolaget som får larmet. Ingen i föreningen får veta att något pågår. Om alla som är anslutna till UAN-safe får ett larm kan de flesta pågående brott snabbt åtgärdas. Är det allvarligare brott kan polis eller väktare snabbt nås via appen, säger Intrasenze grundare och vd Tony Fahlström.

90 procent falsklarm, lägre kostnader
Med Intrasenzes tjänster minskar kundernas kostnader rejält. I dag är omkring 90 procent av alla larm falsklarm. Detta är idag en stor kostnad för dem som anlitar bevaknings- och säkerhetsföretag. En stor del av dessa kan undvikas om nätverken själva snabbt kan upptäcka falsklarmen.

En annan kostnadsfördel med UAN är att kostnaderna för bemannade larmcentraler helt försvinner. Det gör enligt Tony Fahlström att de totala kostnaderna kan sänkas med 70-90 procent i förhållande till de erbjudanden som finns på marknaden i dag.

Intrasenzes affärsmodell bygger på att de som administrerar ett nätverk betalat 99 kronor per månad för tjänsten. Alla som sedan ansluts till nätverken gör det kostnadsfritt.  Enligt Fahlström krävs uppskattningsvis tre administratörer för att sköta ett nätverk.

– En kommun består av en rad olika nätverk. Kostnaden kan variera beroende på kommunernas storlek och hur många nätverk de vill ansluta, därför kan man anpassa användandet och minska totala kostnaden samtidigt som tjänsten erbjuder många andra möjligheter, säger han.

Stora volymer på privatmarknaden
Den närmaste tiden kommer bolaget att fortsätta att fokusera på den kommersiella marknaden. En lansering utanför Sverige ligger i korten och väntas ske under 2020. De riktigt stora volymerna finns dock på privatmarknaden, en marknad som kommer att bearbetas så snart tjänsten blivit etablerad.

Med anledning detta ligger därför Intrasenzes fokus på att bygga ett starkt varumärke och att fortsätta rulla ut tjänsten så snabbt som möjligt. Ett viktigt steg för att lyckas med detta togs tidigare i år då Intrasenze tecknade ett återförsäljaravtal med Midroc Security.

– Vår tjänst förbättrar och kompletterar Midrocs befintliga erbjudande. De är rikstäckande och har många stora kunder. Samarbetet med dem ser vi som en viktig del i att bygga förtroende för vår tjänst och det är delvis tack vare dem som vi så snabbt kunna kommersialisera tjänsten, säger Tony Fahlström.

– Jag har sett många olika system och tekniska lösningar men UAN-Safe var unik på flera sätt. Att kunna skapa trygghetsnätverk för människor är ett behov som finns idag och vi förstod snabbt att det här egentligen är basen för en molnbaserad larmcentral, kommenterar Ulf Jonasson, affärsområdeschef vid Midroc Security.

Positivt rörelseresultat i år
Intrasenze räknar med att redovisa ett positivt rörelseresultat redan i år. Ett viktigt skäl till detta är att bolaget inte har någon fast anställd personal. Verksamheten bedrivs helt på konsultbasis med ersättning relaterad till omsättning.

Kapitalet från nyemissionen ska Intrasenze använda till att snabbt marknadsföra tjänsten samt att sänka sin skuldsättning. Planen är att inom 2-5 år genomföra en börsnotering.

http://www.investerarbrevet.se/?z=sa-tjanar-du-pengar-pa-trygghet-och-sakerhet-6931